مسئولیت اجتماعی، مجموعه تعهدات و وظایفی است که شرکت‌های معدنی باید درحفظ، مراقبت و کمک به جوامع ملی و محلی پیرامون عرصه‌های عملیاتی و ساختگاه­های معدنی و صنعتی خود‌، انجام دهند. شرکت توسعه معادن صدرجهان نیز در‌چارچوب مسئولیت‌پذیری ‌اجتماعی خود، به ‌باورها و اصول ذیل ملتزم و متعهد است:

  • رعایت حقوق و منافع نسل­های آتی در بهره­برداری از ذخایر بین‌نسلی و پایان­پذیر معدنی و استفاده از منابع کمیاب آب و انرژی؛
  • تولید و عرضه پایدار محصولات و خدمات خود متناسب با محدودیت فزآینده منابع و تغییرات روز‌افزون اجتماعی؛
  • اهتمام به کنترل و کاهش اثرات منفی عملیات معدنی و صنعتی بر زیست‌بوم ملی و جهانی؛
  • مشارکت در برنامه‌های توانمندسازی و مهارت‌افزایی زنان و جوانان جوامع محلی و پیرامونی مناطق استقرار ساختگاه­های معدنی و صنعتی خود؛
  • اولویت جوامع محلی و پیرامونی در به‌کارگیری نیروی‌کار، تامین منابع‌انسانی ماهر و متخصص، خرید مایحتاج و تامین خدمات مورد نیاز؛
  • مشارکت در برنامه‌ها و فعالیت‌های منجر به‌بهبود وضعیت معیشتی و کمک به‌ ایجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادی جوامع محلی و پیرامونی؛

” چشم‌انداز ما تحقق  معدنکاری سبز از طریق ادغام پایداری در فرآیندهای مرتبط با عملیات اکتشاف، استخراج، فرآوری و مدیریت پایدار زنجیره­های تامین است. مسئولیت‌پذیری اجتماعی معیار توسعه پایدارکسب‌وکارهای شرکت توسعه معادن صدرجهان است.”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا