موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به محدوده

محدوده مورد مطالعه با مساحت حدود 5/36 کیلومترمربع در جنوب­غرب شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و روستاهای قاباق تپه و خاتون آباد در شمال و روستاهای عبدالرحمن لو و قلعه جوق در جنوب و جنوب­شرقی آن واقع می­گردد.

جهت دسترسی به محدوده از مسیر جاده اصلی میانه به هشترود بایستی استفاده نمود به طوریکه با طی مسیر حدود 40 کیلومتر به خروجی جاده­ای که به سمت روستاهای خاتون آباد و قاباق تپه منحرف می­شود می­رسیم. فاصله روستای قاباق تپه از جاده اصلی حدود 8 کیلومتر است که این روستا در بخش شمالی محدوده واقع است. برای دسترسی به بخش­های جنوبی محدوده نیز از جاده خاکی روستاهای قلعه­جوق، عبدالرحمانلو، تازه­کند و کساجین استفاده نمود.

مختصات محدوده پروانه اکتشاف (WGS 84-Zone 38N)

POINTSXYEASTINGNORTHINGAREA
A47°18’49.63″37°25’28.74″704735.714144494.836.5
B47°21’57.90″37°25’28.74″709364.044144609.8
C47°21’57.90″37°21’13.60″709561.364136745.5
D47°18’49.63″37°21’13.60″704928.664136630.7

محدوده مطالعاتی قاباق تپه به شماره پروانه 2500 مورخ 12/07/94 مربوط به شرکت توسعه معادن صدرجهان، در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به محدوده

محدوده مورد مطالعه با مساحت حدود 5/36 کیلومترمربع در جنوب­غرب شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و روستاهای قباق تپه و خاتون آباد در شمال و روستاهای عبدالرحمن لو و قلعه جوق در جنوب و جنوب­شرقی آن واقع می­گردد همچنانکه در تصویر مشخص می باشد، بخش جنوبی و خارج از این محدوده مسیر عبور راه آهن میانه- تبریز و رودخانه قرنقو بوده و از روستاهای جنوبی راه خاکی به این بخش وجود دارد.

جهت دسترسی به محدوده از مسیر جاده اصلی میانه به هشترود بایستی استفاده نمود به طوریکه با طی مسیر حدود 40 کیلومتر به خروجی جاده­ای که به سمت روستاهای خاتون آباد و قاباق تپه منحرف می­شود می­رسیم. فاصله روستای قباق تپه از جاده اصلی حدود 8 کیلومتر است که این روستا در بخش شمالی محدوده واقع است. برای دسترسی به بخش­های جنوبی محدوده نیز از جاده خاکی روستاهای قلعه­جوق، عبدالرحمانلو، تازه­کند و کساجین استفاده نمود.

جدول 1–1- مختصات محدوده پروانه اکتشاف (WGS 84-Zone 38N)

POINTSXYEASTINGNORTHINGAREA
A47°18’49.63″37°25’28.74″704735.714144494.836.5
B47°21’57.90″37°25’28.74″709364.044144609.8
C47°21’57.90″37°21’13.60″709561.364136745.5
D47°18’49.63″37°21’13.60″704928.664136630.7

معرفی مدل­ های زایشی کانی ­سازی در محدوده مطالعاتی

با توجه به مطالعات انجام گرفته در خصوص گزارشات، مقالات و کلیه فعالیت­های انجام گرفته پیشین و در دسترس این پهنه، تعیین معیارها و فاکتورهای تشکیل هر کانسار، مطالعه سازندهای تشکیل دهنده کانسارها و بررسی زون­های ساختاری آنها، احتمال وجود انواع کانسارهای موجود در محدوده مورد مطالعه بررسی و مدل­های زایشی کانی­سازی ممکن در این محدوده به شرح ذیل خواهند بود:

مدل کانی ­سازی طلای اپی ­ترمال

ظهور این مدل از کانی­سازی طلا در محدوده مطالعاتی دور از ذهن نمی­باشد، زیرا با توجه به مطالعات قبلی صورت­ پذیرفته و مشخص­شدن حرارت و شیمی محلول کانه­ساز، وجود ذخیره طلای اپی­ترمال نوع اسید-سولفات یا سولفیدی­زاسیون بالا متصور می­باشد.

مدل کانی ­سازی مسمولیبدن پورفیری

با توجه به وجود توده­های نفوذی با ترکیب کوارتزمونزونیت در منطقه و همچنین گسترش وسیع زون­های دگرسان مشابه با سیستم­های پورفیری، و نیز کشف یک محدوده مولیبدن پورفیری در این زون، احتمال تشکیل کانی­سازی مولیبدن پورفیری در محدوده را زیاد می­کند.

عملیات اکتشافی انجام شده در محدوده قاباق تپه از ابتدای عملیات اکتشاف از 12/07/1394 تا تاریخ 10/05/1399 به شرح زیر می‌باشد:

مطالعات دورسنجی با استفاده از پردازش داده‌های از تصاویر سنجنده ASTER ماهواره TERRA

برداشت تعداد 78 نمونه ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای در محدوده‌ای با وسعت تقریبی 5/36 کیلومتر

برداشت تعداد 31 نمونه کانی‌سنگین

تهیه نقشه زمین شناسی، دگرسانی و کانی زایی با مقیاس 1:5000 به وسعت 39/7 کیلومتر

برداشت و آنالیز تعداد 31 نمونه مینرالیزه جهت آنالیز ICP و طلا، 21 نمونه مقطع نازک، 5 نمونه مقطع صیقلی، 1 نمونه XRF و 5 نمونه XRD

برداشت سیستماتیک نمونه‌های لیتوژئوشیمیایی به تعداد 552 نمونه در شبکه 100*100 متر

برداشت تعداد 39 نمونه غیرسیستماتیک به منظورهای مختلف همزمان با پی جویی

مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش‌ مغناطیس سنجی به تعداد 1،952 نقطه

مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش‌ ژئوالکتریک به تعداد 1،276 نقطه در 4 پروفیل ژئوالکتریک

طراحی و حفر 15 رشته ترانشه اکتشافی

برداشت مجموع 7 رشته ترانشه با طول مجموع 220 متر

برداشت و آنالیز 87 نمونه از 7 رشته ترانشه اکتشافی به منظور آنالیز طلا و عناصر

تهیه نقشه توپوگرافی منطقه با مقیاس 1:1،000 به وسعت 39/7 کیلومتر

عملیات اکتشافی انجام شده در دوره تمدید اکتشافی 05/10/1399 تا 05/10/1400

جهت افزایش دقت مطالعات ژئوفیزیکی در طی 14 روز عملیات صحرایی تعداد 9 آرایه‌ دوقطبی- دوقطبی اجرا شد و در 2،882 نقطه اندازه گیری کمیت‌‌های قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی بعمل آمد. در این آرایه ها دوقطبی فاصله الکترودهای جریان(AB)، الکترودهای پتانسیل(MN) و فاصله نخستین دو زوج الکترودها معادل 10متر انتخاب شد.

در مرحله بعدی، جهت بررسی گسترش و تعیین عمق مواد کانه‌دار مغناطیسی (زون دگرسانی پتاسیک) مورد برداشت ژئوفیزیکی(مغناطیس‌سنجی) قرار گرفت. تعداد 6،408 نقطه به منظور برداشت تفضیلی با فاصله نقاط 10 و فواصل پروفیل 50 متر، توسط اپراتور با حرکت بر روی پروفیل های از قبل طراحی شده اقدام به اندازه گیری میدان کل مغناطیسی منطقه گردید. این برداشت‌ها در قالب 42 پروفیل با امتداد شمالی-جنوبی و با استفاده از شبکه برداشت 10 متر در 50 متر (فاصله پروفیل ها معادل 50 متر و فاصله ایستگاه‌های اندازه‌گیری معادل 10 متر) به انجام رسیده است. طول پروفیل‌های برداشت در بخش غربی 700 متر و شرقی محدوده 2000 متر می‌باشد.

با توجه به نتایج پردازش مطالعات ژئوفیزیک، ترانشه‌ها جدیدی در منطقه طراحی و اجرا شدند. جهت طراحی ترانشه‌ها ابتدا 3،250 متر جاده در منطقه اکتشافی ساخته شد. همچنین تعداد 11 سکوی حفاری جهت حفر گمانه‌های اکتشافی آینده در منطقه طراحی شدند.

پس از ساخت جاده تعداد 16 ترانشه اکتشافی به طول مجموعا 725 متر حفر گردید (اشکال 4 و 5). تمامی ترانشه‌ها برداشت و همچنین تعداد 321 نمونه از ترانشه‌ها گرفته شد که جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال شده‌اند.

در نهایت تعداد 11 گمانه اکتشافی به متراژ 1612 متر در منطقه حفر شده است. تمامی 1612 متر برش خورده و پس از انجام لاگینگ، تعداد 204 نمونه از گمانه‌ها برداشت و جهت انجام آنالیز به آزمایشگاه ارسال شدند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا