محدوده اکتشافی قاضی‌ولی با موضوع پروانه اکتشاف به شماره 63172/105 در سازمان صمت استان آذربایجان شرقی در تاریخ 06/10/1395 به نام شرکت توسعه معادن صدرجهان با شناسه ملی 14003903812 از طریق برگزاری مزایده و براساس مجوز منابع طبیعی به شماره 25585/34/95 ثبت گردیده است. طرح اکتشاف این محدوده در تاریخ 23/02/1396 مورد تأیید سازمان صمت استان قرار گرفت؛ با ارائه گزارش پیشرفت عملیات اکتشافی و با توجیح این مسئله که پیشرفت حاصل کمتر از 50 درصد است و به علت همپوشانی با پهنه میانه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران؛ محدوده از ید اختیار شرکت توسعه معادن صدرجهان خارج گردیده و مجدداً با مساعدت شورای عالی معادن و سازمان صمت استان آذربایجان شرقی محدوده به نفع شرکت ابقاء گردیده و تاکنون در دو نوبت مورد تمدید قرار گرفته است.

موقعیت جغرافیایی و راه­های دسترسی به محدوده

محدوده قاضی‌ولی از نظر تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی و در فاصله 129 کیلومتری (هوایی) از جنوب­خاور شهر تبریز واقع شده­است. این محدوده با مساحت تقریبی 5/33 کیلومترمربع، از نظر جغرافیایی بین عرض­ها شمالی 4139653 تا 4146714 و طول­ها خاوری 718903 تا 724683 قرار دارد.

میانه نزدیک­ترین مرکز شهرستان از این استان به محدوده مورد مطالعه می­باشد که در فاصله 5/16 کیلومتری (هوایی) باختر از رأس B محدوده قرار گرفته است. روستاهای قاضی‌ولی، داش بلاغ و آغورین در مرکز محدوده مطالعاتی واقع شده­است. نام محدوده مورد مطالعه از روستای قاضی‌ولی گرفته شده­است. محدوده اکتشافی قاضی‌ولی به صورت یک شش ضلعی با کشیدگی شمالی- جنوبی می­باشد که مختصات رئوس آن در آورده شده است.

جدول ‏1–1- مختصات رئوس اکتشافی محدوده قاضی‌ولی (براساس بیضوی WGS84-Zone39)

PiontXY
A718906.844146565.90
B724594.464146717.30
C724687.584143261.7
D723030.244143217.30
E723122.354139771.00
F719088.034139664.20

دسترسی به محدوده از طریق جاده آسفالته میانه- هشترود امکان­پذیر است. به­طوری که از شهر میانه با طی مسافت 20 کیلومتر به سمت باختر و شهرستان هشترود به جاده فرعی روستای آغورین خواهیم رسید. از این جاده به سمت جنوب به محدوده اکتشافی می­رسیم. دسترسی به بخش­های مختلف این محدوده از طریق جاده­های روستایی و خاکی از جمله قاضی‌ولی و داش بلاغی تا حدودی زیادی امکان­پذیر است.

معرفی مدل­ های زایشی کانی ­سازی در محدوده مطالعاتی

سیمای اصلی کانی­سازی در گستره­ی محدوده امیدبخش قاضی‌ولی، رگه- رگچه­ای از نوع اپی­ترمال می­باشد که بیشتر در واحد توفی ائوسن و با فراوانی کمتری در توده گرانیت پورفیری رخ داده است. هرچند رگچه­های کوارتز از نوع پورفیری به صورت استوک­ورک و رگچه­های موازی با فراوانی خیلی کم (نادر) در بخش­های از محدوده نمود دارند. بافت و ساخت رگه­ها به صورت پرکننده فضاهای خالی (گسله­ها، شکستگی­ها) در واحدهای توفی می­باشد که اغلب به صورت رگه­های سیلیسی- برشی و گاهاً کربناته نیز به چشم می­خورد.

به منظور بررسی پتانسیل اقتصادی کانی‌سازی‌های انجام شده در محدوده قاضی‌ولی، تعداد 9 نمونه که مشخصات آنها در جدول ‏3–2 آورده شده است از زون‌های مشکوک به کانی‌سازی و دگرسانی‌های همراه جهت انجام آزمایشات ICP-OES و تعیین غلظت طلا برداشت گردید. همچنین همزمان با انجام عملیات لیتوژئوشیمی تعداد 4 نمونه از زون­های کانی­سازی شده برداشت گردید. نتایج آنالیز نمونه­های برداشت شده در جدول ‏3–3 ارائه شده است.

براساس نمونه­های برداشت شده از این سیستم­های کانی­سازی شده شرح داده شده، میانگین عیار گرفته شده برای عناصرطلا ppb 780 و مولیبدن ppm 80 می‌باشد. بیشترین عیار گرفته شده از این سیستم کانه­زایی به میزان ppb6700 طلا و ppm346 مولیبدن می­باشد. با توجه به ابعاد و عیار رگه­های معدنی فوق الذکر، این سیستم از پتانسیل معدنی حائذ اهمیتی برخوردار می­باشد.

فعالیت­های اکتشافی انجام شده (قبل از سال 1400)

مطالعات دورسنجی با استفاده از پردازش داده‌های از تصاویر سنجنده ASTER ماهواره TERRA

برداشت تعداد 41 نمونه ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای در محدوده‌ای با وسعت تقریبی 5/33 کیلومتر

برداشت تعداد 16 نمونه کانی‌سنگین

برداشت تعداد 249 نمونه لیتوژئوشیمی

تهیه نقشه زمین شناسی، دگرسانی و کانی زایی با مقیاس 1:5000 به وسعت 7/2 کیلومتر

مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش‌ مغناطیس سنجی به تعداد 641 نقطه

مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش‌ ژئوالکتریک به تعداد 974 نقطه

طراحی و حفر 14 رشته ترانشه اکتشافی 938 متر و آنالیز 228 نمونه

تهیه نقشه توپوگرافی منطقه با مقیاس 1:1،000 به وسعت 7/2 کیلومتر

فعالیت­های اکتشافی انجام شده (سال 1400)

حفر 10 رشته ترانشه به متراژ 218 متر و آنالیز 108 نمونه

حفر 5 گمانه اکتشافی به متراز 430.7 متر

نمونه برداری و آنالیز از ترانشه­ها و مغزه­های حفاری (124 نمونه از گمانه­ها و 228 نمونه از ترانشه­ها)

تخمین ذخیره و ارزیابی ماده معدنی

نگارش و تنطیم گزارش پایان عملیات اکتشاف

مذاکره با سازمان صمت و نظام مهندسی معدن استان جهت معرفی کارشناسان فنی جهت تایید گزارش و ممهور کردن نقشه­های تهیه شده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا